Daadkrachtig
voor ondernemers!

Daadkrachtig
voor ondernemers!

Het juridische verlengstuk van uw onderneming zijn, dat is wat we doen. Daarnaast zijn we een sparringpartner én probleemoplosser, zodat u kunt ondernemen. Daadkrachtig bundelen we onze krachten voor het beste resultaat!

Daadkrachtig
voor ondernemers!

Daadkrachtig
voor ondernemers!

Het juridische verlengstuk van uw onderneming zijn, dat is wat we doen. Daarnaast zijn we een sparringpartner én probleemoplosser, zodat u kunt ondernemen. Daadkrachtig bundelen we onze krachten voor het beste resultaat!

Daadkrachtig
voor ondernemers!

Daadkrachtig
voor ondernemers!

Het juridische verlengstuk van uw onderneming zijn, dat is wat we doen. Daarnaast zijn we een sparringpartner én probleemoplosser, zodat u kunt ondernemen. Daadkrachtig bundelen we onze krachten voor het beste resultaat!

Over Mijn Advocaat

Over Mijn Advocaat

Ons doel: u als ondernemer grotere kansen en meer mogelijkheden geven om te groeien of risico’s te beperken. We spreken duidelijke taal en waarborgen kwaliteit. We zijn experts in het vertalen van complexe (juridische) vraagstukken naar praktische toepasbare adviezen, uitzetten van acties en het geven van oplossingen. We kenmerken ons door betrokkenheid bij onze klanten en een persoonlijke benadering. We zijn er van overtuigd dat dit leidt tot een complete en betere (juridische) dienstverlening. Het legt daarnaast de basis voor duurzame relaties.

Ons kantoor is gevestigd in Zaltbommel, naast de A2. Hierdoor zijn we makkelijk bereikbaar, maar we komen net zo graag naar u toe.

U kunt met trots zeggen:
dát is Mijn Advocaat!

U kunt met trots zeggen:
dát is Mijn Advocaat!

Expertises

Expertises 

We kunnen u op verschillende manieren ondersteunen, zoals door het beoordelen en opstellen van contracten. Enkele voorbeelden daarvan zijn: koop-, huur- en arbeidsovereenkomsten. Vanzelfsprekend stellen we ook passende algemene voorwaarden op. Daarnaast kunnen we u begeleiden bij overnames, verkoop van ondernemingen of onderdelen daarvan.

Verder bieden we volledige ondersteuning en vertegenwoordiging van uw bedrijf bij (dreigende) conflicten en gerechtelijke procedures. Weet u nog niet welk pad u wilt bewandelen en wilt u geïnformeerd worden over de mogelijkheden? Dan adviseren we u bondig en overzichtelijk, zodat u een advies heeft waar u echt iets mee kan.

Welke handeling we ook verrichten, we ondernemen altijd daadkrachtig voor én met u. Dit doen we op de volgende rechtsgebieden.

Contractenrecht

Welke rechten zijn bij wet geregeld en wat moet of kunt u zelf vastleggen? Hoe wordt een overeenkomst uitgelegd? Hoe dekt u bepaalde risico’s in en beperkt u aansprakelijkheid?

Mijn Advocaat adviseert ondernemingen en directies bij het aangaan, opstellen en beëindigen van overeenkomsten. Mijn Advocaat brengt de mogelijkheden en risico’s in kaart. Heeft u al een overeenkomst en wilt u deze laten toetsen? Ook daarin kan Mijn Advocaat u ondersteunen.

Vastgoedrecht

Onroerend goed verkopen of kopen? Welke financiering is nodig en welke zekerheden (pand/hypotheek) worden verstrekt? Hebben naast de eigenaar ook derden aanspraken op het onroerend goed zoals een erfdienstbaarheid of opstalrecht? Zelf bouwen? Hoe contracteert u uw architect en aannemer?

Vastgoed wordt op vele terreinen ingezet, zoals een bedrijfspand om uw onderneming uit te oefenen, maar ook als investeringsobject. Ongeacht in welke vorm u vastgoed heeft of nodig hebt, Mijn Advocaat begeleidt u en vertaalt notariële akten en (uitvoerige) contracten in een begrijpelijke taal.

Huurrecht

Is de verhuurder verplicht om gebreken op te lossen, en zo ja binnen welke termijn? Wanneer kan een verhuurder de overeenkomst beëindigen en is daar een opzeggingsgrond voor nodig? Wat moet verhuurder doen als huurder niet wil vertrekken of een huurachterstand heeft?

Daarnaast zijn er vele vormen van huurcontracten zoals: kortlopende, langlopende, bedrijfs-, kantoor-, en woonruimte. Mijn Advocaat wijst u de weg in deze verschillende huurrechtregimes.

Arbeidsrecht

Zijn de arbeidsovereenkomsten juist en volledig opgesteld? Kunt u een werknemer houden aan een concurrentie-/ relatiebeding? Welke aanpak is nodig bij ontslag en hoe voorkomt u een arbeidsgeschil? Wat als uw werknemer arbeidsongeschikt is? Voldoet uw arbeidsreglement aan de wettelijke vereisten?

Werknemers worden bij wet beschermd en werkgevers moeten vaak aan veel eisen voldoen. Daarnaast gelden er vele termijnen waarbinnen moet worden gehandeld om geen rechten te verliezen. Mijn Advocaat begeleidt u als ondernemer in deze trajecten.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheids
recht

Aansprakelijkheid kan volgen uit contracten, maar ook zonder dat sprake is van een contract. Voorbeelden zijn: onrechtmatig handelen en bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid doorloopt vaak een aantal fasen: onderzoek, aansprakelijkstelling, wel of geen erkenning van aansprakelijkheid, het treffen van een regeling of juist procederen. Ook is van belang kritisch te kijken naar welke schade (zoals gederfde winst en gemaakte kosten) vergoed moet worden als aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

Mijn Advocaat staat u bij vanaf de aansprakelijkstelling tot het procederen bij de rechter. Graag worden we vanaf het eerste moment ingeschakeld zodat deugdelijk onderzoek wordt gedaan en we u kunnen beschermen tegen het voortijdig of indirect erkennen van aansprakelijkheid en schade. Maar ook staan we u graag bij indien u schade heeft geleden en deze wenst te verhalen op de wederpartij.

Procesrecht

Soms is het niet mogelijk om in onderling overleg tot een oplossing te komen of komt een schuldenaar zijn verplichtingen niet na. Procederen kan dan een oplossing bieden en kan op heel veel verschillende manieren. Iedere procedure kent eigen regels en formaliteiten. Kunt u zelf procederen of heeft u verplicht een advocaat nodig? Moet u een bodemprocedure starten of is een kort geding beter?

Als u vreest dat uw schuldenaar geen verhaal meer biedt, wat zijn dan de mogelijkheden? Heeft u al een vonnis en is het verstandig om hoger beroep in te dienen? Mijn Advocaat kan al deze vragen beantwoorden en de nodige acties snel inzetten.

Contractenrecht

Welke rechten zijn bij wet geregeld en wat moet of kunt u zelf vastleggen? Hoe wordt een overeenkomst uitgelegd? Hoe dekt u bepaalde risico’s in en beperkt u aansprakelijkheid?

Mijn Advocaat adviseert ondernemingen en directies bij het aangaan, opstellen en beëindigen van overeenkomsten. Mijn Advocaat brengt de mogelijkheden en risico’s in kaart. Heeft u al een overeenkomst en wilt u deze laten toetsen? Ook daarin kan Mijn Advocaat u ondersteunen.

Vastgoedrecht

Onroerend goed verkopen of kopen? Welke financiering is nodig en welke zekerheden (pand/hypotheek) worden verstrekt? Hebben naast de eigenaar ook derden aanspraken op het onroerend goed zoals een erfdienstbaarheid of opstalrecht? Zelf bouwen? Hoe contracteert u uw architect en aannemer?

Vastgoed wordt op vele terreinen ingezet, zoals een bedrijfspand om uw onderneming uit te oefenen, maar ook als investeringsobject. Ongeacht in welke vorm u vastgoed heeft of nodig hebt, Mijn Advocaat begeleidt u en vertaalt notariële akten en (uitvoerige) contracten in een begrijpelijke taal.

Huurrecht

Is de verhuurder verplicht om gebreken op te lossen, en zo ja binnen welke termijn? Wanneer kan een verhuurder de overeenkomst beëindigen en is daar een opzeggingsgrond voor nodig? Wat moet verhuurder doen als huurder niet wil vertrekken of een huurachterstand heeft?

Daarnaast zijn er vele vormen van huurcontracten zoals: kortlopende, langlopende, bedrijfs-, kantoor-, en woonruimte. Mijn Advocaat wijst u de weg in deze verschillende huurrechtregimes.

Arbeidsrecht

Zijn de arbeidsovereenkomsten juist en volledig opgesteld? Kunt u een werknemer houden aan een concurrentie-/ relatiebeding? Welke aanpak is nodig bij ontslag en hoe voorkomt u een arbeidsgeschil? Wat als uw werknemer arbeidsongeschikt is? Voldoet uw arbeidsreglement aan de wettelijke vereisten?

Werknemers worden bij wet beschermd en werkgevers moeten vaak aan veel eisen voldoen. Daarnaast gelden er vele termijnen waarbinnen moet worden gehandeld om geen rechten te verliezen. Mijn Advocaat begeleidt u als ondernemer in deze trajecten.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheids
recht

Aansprakelijkheid kan volgen uit contracten, maar ook zonder dat sprake is van een contract. Voorbeelden zijn: onrechtmatig handelen en bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid doorloopt vaak een aantal fasen: onderzoek, aansprakelijkstelling, wel of geen erkenning van aansprakelijkheid, het treffen van een regeling of juist procederen. Ook is van belang kritisch te kijken naar welke schade (zoals gederfde winst en gemaakte kosten) vergoed moeten worden als aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

Mijn Advocaat staat u bij vanaf de aansprakelijkstelling tot het procederen bij de rechter. Graag worden wij vanaf het eerste moment ingeschakeld zodat deugdelijk onderzoek wordt gedaan en we u kunnen beschermen tegen het voortijdig of indirect erkennen van aansprakelijkheid en schade. Maar ook staan we u graag bij indien u schade heeft geleden en deze wenst te verhalen op de wederpartij.

Procesrecht

Soms is het niet mogelijk om in onderling overleg tot een oplossing te komen of komt een schuldenaar zijn verplichtingen niet na. Procederen kan dan een oplossing bieden en kan op heel veel verschillende manieren. Iedere procedure kent eigen regels en formaliteiten. Kunt u zelf procederen of heeft u verplicht een advocaat nodig? Moet u een bodemprocedure starten of is een kort geding beter?

Als u vreest dat uw schuldenaar geen verhaal meer biedt, wat zijn dan de mogelijkheden? Heeft u al een vonnis en is het verstandig om hoger beroep in te dienen? Mijn Advocaat kan al deze vragen beantwoorden en de nodige acties snel inzetten.

Het team

Het team

Het team bestaat niet alleen uit de advocaten van Mijn Advocaat. Ook u als klant behoort tot het team. Wij geloven in de kracht van eenieder en in het elkaar versterken. Indien dat gebundeld wordt in een team, leidt dat tot het beste resultaat en topprestaties. Wij stellen ons graag voor, zodat u kunt beoordelen of u samen met ons een team wilt vormen.

Nathalie van Beurden

Nathalie is de oprichtster van Mijn Advocaat. Na ruim 15 jaar voor een advocatenkantoor in ‘s-Hertogenbosch te hebben gewerkt, besloot zij het roer om te gooien en haar eigen praktijk te openen. Zij weet dan ook als geen ander wat ondernemen inhoudt en welke keuzes er gemaakt moeten worden om het gewenste resultaat te behalen. Daarbij houdt zij de balans tussen de juridische aspecten en de commerciële belangen in een zaak scherp in de gaten.

Het mooiste vindt Nathalie aan haar werk dat zij voor cliënten van toegevoegde waarde is. Op efficiënte wijze een zo goed mogelijk resultaat behalen, is waar zij energie van krijgt. Nathalie weet snel tot de kern van de zaak te komen en gaat vervolgens op zorgvuldige wijze doelgericht te werk. Complexe vraagstukken weet zij terug te brengen naar concrete acties. Met een realistische kijk op kwesties, weet u waar u aan toe bent. Dat geeft rust voor u als ondernemer en de mogelijkheid om de focus op uw onderneming te houden.

Nathalie van Beurden

Nathalie is de oprichtster van Mijn Advocaat. Na ruim 15 jaar voor een advocatenkantoor in ‘s-Hertogenbosch te hebben gewerkt, besloot zij het roer om te gooien en haar eigen praktijk te openen. Zij weet dan ook als geen ander wat ondernemen inhoudt en welke keuzes er gemaakt moeten worden om het gewenste resultaat te behalen. Daarbij houdt zij de balans tussen de juridische aspecten en de commerciële belangen in een zaak scherp in de gaten.

Het mooiste vindt Nathalie aan haar werk dat zij voor cliënten van toegevoegde waarde is. Op efficiënte wijze een zo goed mogelijk resultaat behalen, is waar zij energie van krijgt. Nathalie weet snel tot de kern van de zaak te komen en gaat vervolgens op zorgvuldige wijze doelgericht te werk. Complexe vraagstukken weet zij terug te brengen naar concrete acties. Met een realistische kijk op kwesties, weet u waar u aan toe bent. Dat geeft rust voor u als ondernemer en de mogelijkheid om uw focus op uw onderneming te houden.

Linda de Wit

Linda is advocate en weet als geen ander wat het is om door te zetten. Linda bijt zich ergens in vast en laat niet meer los. Ze gaat daarbij grondig te werk, waarbij zij het overzicht behoudt en zo het beste resultaat voor haar cliënten behaalt.

Met haar positieve energie en prettige manier van communiceren voelen cliënten zich snel thuis bij haar. Linda is resultaatgericht en heeft een hands-on mentaliteit. Haar adviezen zijn altijd to the point en helder. Dit geldt ook voor haar processtukken en wijze van procederen. De zaken ingewikkelder maken dan dat ze zijn, is niet nodig. Met Linda aan uw zijde, heeft u een grote kracht naast u die waar nodig voorop gaat in de strijd. Omdat Linda doet waar zij goed in is, kunt u (blijven) doen waar u goed in bent.

Linda de Wit

Linda is advocate en weet als geen ander wat het is om door te zetten. Linda bijt zich ergens in vast en laat niet meer los. Ze gaat daarbij grondig te werk, waarbij zij het overzicht behoudt en zo het beste resultaat voor haar cliënten behaalt.

Met haar positieve energie en prettige manier van communiceren voelen cliënten zich snel thuis bij haar. Linda is resultaatgericht en heeft een hands-on mentaliteit. Haar adviezen zijn altijd to the point en helder. Dit geldt ook voor haar processtukken en wijze van procederen. De zaken ingewikkelder maken dan dat ze zijn, is niet nodig. Met Linda aan uw zijde, heeft u een grote kracht naast u die waar nodig voorop gaat in de strijd. Omdat Linda doet waar zij goed in is, kunt u (blijven) doen waar u goed in bent.

Blog

Blog

 • Overeenkomst van opdracht: drie belangrijke zaken die u als opdrachtnemer moet weten

  Heeft u als opdrachtnemer duidelijke afspraken gemaakt over de vergoeding én de onkosten die u in rekening gaat brengen? Heeft u ook nagedacht in welke gevallen het nodig kan zijn om de opdracht per direct te beëindigen? En wat de (financiële) gevolgen daarvan dan zijn?

 • Vernieuwde website online

  Begin dit jaar is Mijn Advocaat verhuisd naar haar prachtige nieuwe locatie. Nieuw kantoor en daarmee ook tijd voor het in een nieuw jasje steken van de website.

 • Meerwerk: heeft u gewaarschuwd?

  Verrekening van meer en minder werk is kenmerkend in de aannemersbranche. Met regelmaat is meer en minderwerk aanleiding voor discussie tussen aannemer en opdrachtgever. Veel voorkomend gevolg is dat de aannemer niet alle kosten voor het meerwerk betaald krijgt. Wat zijn de spelregels in deze situatie? Heeft u als aannemer wel op tijd gewaarschuwd?

 • Overeenkomst van opdracht: drie belangrijke zaken die u als opdrachtnemer moet weten

  Heeft u als opdrachtnemer duidelijke afspraken gemaakt over de vergoeding én de onkosten die u in rekening gaat brengen? Heeft u ook nagedacht in welke gevallen het nodig kan zijn om de opdracht per direct te beëindigen? En wat de (financiële) gevolgen daarvan dan zijn?

 • Vernieuwde website online

  Begin dit jaar is Mijn Advocaat verhuisd naar haar prachtige nieuwe locatie. Nieuw kantoor en daarmee ook tijd voor het in een nieuw jasje steken van de website.

 • Meerwerk: heeft u gewaarschuwd?

  Verrekening van meer en minder werk is kenmerkend in de aannemersbranche. Met regelmaat is meer en minderwerk aanleiding voor discussie tussen aannemer en opdrachtgever. Veel voorkomend gevolg is dat de aannemer niet alle kosten voor het meerwerk betaald krijgt. Wat zijn de spelregels in deze situatie? Heeft u als aannemer wel op tijd gewaarschuwd?