Overige informatie & identificatie

Overige informatie & identificatie

Het zijn van advocaat maakt dat de advocaat gebonden is aan specifieke wet- en regelgeving (waaronder de gedragsregels) voor advocaten. In dat kader vindt u in het onderstaande toelichting, enkele documenten en verwijzingen.

Een advocaat is enkel advocaat indien diegene is beëdigd en is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is de beroepsorganisatie van alle advocaten. Contactgegevens van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn: Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, tel: 070-3353535, e-mail: info@advocatenorde.nl.

Naast het feit dat een advocaat onafhankelijk is en een geheimhoudingsplicht heeft, geldt als verplichting dat een advocaat specifieke rechtsgebieden moet registreren. Het rechtsgebiedenregister is bedoeld als objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven zowel in het belang van de rechtzoekende als de advocaat. Op grond van deze registratie is de advocaat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Het aantal rechtsgebieden waarop de advocaat zich kan inschrijven is evenwel beperkt tot een maximum van vier rechtsgebieden.

Nathalie van Beurden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

A. Verbintenissenrecht

B. Vastgoedrecht

C. Huurrecht

D. Arbeidsrecht

Identificatie

Voor iedere cliënt geldt dat Mijn Advocaat verplicht is u te identificeren. Voor rechtspersonen dient ten minste een uittreksel uit het Handelsregister te worden overgelegd én een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger. Ook indien een natuurlijk persoon een cliënt is, dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden verstrekt. Indien de werkzaamheden die door Mijn Advocaat worden verricht, valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, geldt een uitgebreidere identificatieplicht.